logo

Antistatičke folije

U ponudi za antistatičke folije se nalazi 3 dobavljača

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

ECOCORTEC d.o.o.

Bartoka Bele 29, Beli Manastir