logo

Ambalaža od folije

U ponudi za ambalaža od folije se nalazi 12 dobavljača

RADOFORM d.o.o.

Samoborska cesta 110, Rakov Potok

ROTOPLAST d.o.o.

Kerestinec, Poduzetnička 7, Sveta Nedelja

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

REKO d.o.o.

Prigorska 18, Soblinec

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

BRKOVIĆ d.o.o.

Industrijska 3, Sveta Nedelja

MURAPLAST d.o.o.

Sajmišna 16, Kotoriba

HELANA-PAK d.o.o.

Vučanska 14, Zagreb

EUROPAK d.o.o.

Savski gaj XIII. 4, Zagreb

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko