logo

Ambalaža od folije, za rasutu robu

U ponudi za ambalaža od folije, za rasutu robu se nalazi 5 dobavljača

ROTOPLAST d.o.o.

Kerestinec, Poduzetnička 7, Sveta Nedelja

GEC d.o.o.

Antuna Muhvića 44, Plešce

WELTPLAST d.o.o.

Velika cesta 33, Zagreb

BRKOVIĆ d.o.o.

Industrijska 3, Sveta Nedelja

LIMIK - PROM d.o.o.

Ivančići 28, Jastrebarsko