logo

Zoran Stanić

Prokurist i direktor

MANGONEL d.o.o.

Nova Ves 57/A, Zagreb
Zoran Stanić je prokurist

Maxim Games d.o.o.

Medpotoki 27, Zagreb
Zoran Stanić je direktor