logo

Zdenka Vrdoljak

Član uprave

DOWNSTREAM d.o.o.

Ulica Matice Hrvatske 11, Dugopolje
Zdenka Vrdoljak je član uprave

PROELIUM d.o.o.

E.Vidovića 7, Solin
Zdenka Vrdoljak je član uprave