logo

Sunčica Jajčević

Direktor i tajnica

CORROBORO j.d.o.o

Petra Preradovića 11/2, Samobor
Sunčica Jajčević je direktor