logo

Saša Matić

Član uprave i direktor

VOLOSKA d.o.o.

Žuknica 12/a, Kostrena
Saša Matić je direktor

Lab d.o.o.

Krasica 302/A, Krasica
Saša Matić je član uprave