logo

Petar Jacić

Direktor

KALIOPA d.o.o.

Ulica Grada Vukovara 239, Zagreb
Petar Jacić je direktor