logo

Nikola Prprović

Direktor

CLM Pro j.d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 8, Pribislavec
Nikola Prprović je direktor