logo

Miloje Marić

Član nadzornog odbora i prokurist

KRNJAK d.o.o.

Gorica 34, Donji Miholjac
Miloje Marić je prokurist

ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o.

Trg Kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci
Miloje Marić je član nadzornog odbora

KRAJČINE d.o.o.

Krajčine 1, Podravska Moslavina
Miloje Marić je prokurist