logo

Milan Rapaić

Direktor i član uprave

ZEIS d.o.o.

Rovinjska 4, Split
Milan Rapaić je član uprave