MIT-OPREMA d.o.o.

Črečan 40 — ☎ +385 40 343 514 — Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo