logo

Martina Perković

Direktor

SDF-PROMET d.o.o.

Riječka 45, Velika Gorica
Martina Perković je direktor