logo

Marko Bačić

Član uprave

RIVAJ BAČIĆ d.o.o.

Vjekoslava Spinčića 1, Pazin
Marko Bačić je član uprave