logo

Kristina Božić

Član uprave

KRINEA d.o.o.

Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
Kristina Božić je član uprave