logo

Juraj Orehovec

Direktor

AGROVEL d.o.o.

Franje Sovića 45, Veliki Bukovec
Juraj Orehovec je direktor