logo

Jelena Mrčela

Članica uprave

DALMATIA AETERNA d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 119 B, Kupari
Jelena Mrčela je članica uprave