logo

Ivo Rosić

Član uprave i prokurist

DINARA NEKRETNINE d.o.o.

Istarska 7, Pula
Ivo Rosić je član uprave

SENIOR PARK SAN ANTONIO d.o.o.

San Antonio bb, Vodnjan
Ivo Rosić je član uprave

MEDITERAN PROJEKT d.o.o.

Volme 209, Banjole
Ivo Rosić je prokurist

ROSITA d.o.o.

Volme 209, Banjole
Ivo Rosić je član uprave

KUKULA d.o.o.

Stankovićeva 26, Pula
Ivo Rosić je član uprave

SILBA CARPUSINA d.o.o.

Braće Levak 35, Pula
Ivo Rosić je član uprave