logo

Ivica Jagetić

Direktor

CONEXIN d.o.o.

Trg hrvatskih Ivanovaca 3, Ivanec
Ivica Jagetić je direktor