logo

Ivan Rako

Prokurist i vlasnik obrta

ANSA d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 65/I, Trogir
Ivan Rako je prokurist

Obrt za iznajmljivanje ALFA vl. Ivan Rako, vl. Ivan Rako

Gospe Kraj Mora 8, Trogir
Ivan Rako je vlasnik obrta