logo

Ivan Novačić

Direktor

NOVAČIĆ PRIJEVOZ d.o.o.

Ivana Gundulića 9, Oriovac
Ivan Novačić je direktor

IVAN NOVAČIĆ j.d.o.o.

Ivana Gundulića br. 9, Oriovac
Ivan Novačić je direktor