logo

Ivan Nagy

Prokurist

NAGY d.o.o.

Naselje Čaplja IV/23, Slavonski Brod
Ivan Nagy je prokurist