logo

Ivan Jurjako

Direktor i član uprave

PROTECH AUTOMATION d.o.o.

Primorska 1/A, Rijeka
Ivan Jurjako je član uprave

GROMAČA BELEJ j.d.o.o.

Lošinjskih pomoraca 16, Mali Lošinj
Ivan Jurjako je direktor