logo

Ilija Barešić

Prokurist

GRAĐENJE I PRIJEVOZ BAREŠIĆ d.o.o.

Kosi 96/A, Viškovo
Ilija Barešić je prokurist