logo

Igor Petrić

Direktor

SJEDNI I NASMIJ SE d.o.o.

Oštrice 126, Oštrice
Igor Petrić je direktor