logo

Igor Geršak

Direktor

Star Import d.o.o.

Kovinska 5, Zagreb
Igor Geršak je direktor