logo

Igor Čičak

Direktor i predsjednik nadzornog odbora

OPTIMAPHARM d.d.

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Igor Čičak je predsjednik nadzornog odbora

PROVECTUS CAPITAL d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Igor Čičak je direktor

PROVECTUS ULAGANJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Igor Čičak je direktor