logo

Igor Bogunović

Član uprave

BOSLER d.o.o.

Zdravka Kučića 27, Rijeka
Igor Bogunović je član uprave

RIVEL d.o.o.

Meštrovićeva 14, Rijeka
Igor Bogunović je član uprave