logo

Edi Paulinić

Član uprave

TRANS EAST SERVIS d.o.o.

Industrijska ulica 5, Žminj
Edi Paulinić je član uprave