logo

Dino Kurelović

Prokurist

ADR SOLUTIONS d.o.o.

Žuknica 7, Kostrena
Dino Kurelović je prokurist