logo

Daša Poredoš Lavor

Direktor

NOVI ŽIVOT d.o.o.

Strossmayerova 17, Sisak
Daša Poredoš Lavor je direktor