logo

Boudewijn Hugo Sanders

Direktor i član uprave

PALAC I PALACIN KUĆIŠTE d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor

IZVOR 2000 d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor

RUSLAN d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor

POSTUP PLAŽE d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor

POSTUP POGLEDI d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je član uprave

PERNA DALMACIJA d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor

ŽUKOVA DALMACIJA d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je član uprave

PIKSIDA d.o.o.

Ozaljska 136, Zagreb
Boudewijn Hugo Sanders je direktor