logo

Borjan Suzić

Član uprave

BOSLER d.o.o.

Zdravka Kučića 27, Rijeka
Borjan Suzić je član uprave

SUZA - T. B. d.o.o.

Bregi 75/K, Matulji
Borjan Suzić je član uprave