logo

Armando Čekić

Prokurist, zamjenik predsjednika nadzornog odbora i predsjednik skupštine

LIMSKA DRAGA d.o.o.

Trg Marka Zelka 6, Kanfanar
Armando Čekić je zamjenik predsjednika nadzornog odbora

DOMUS DOM d.o.o.

Braće Pesel 5, Rovinj
Armando Čekić je prokurist