logo

Ante Tonković

Osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i član uprave

TRANSLACIJA d.o.o.

Ruđera Boškovića 6, Split
Ante Tonković je osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

AKCELERACIJA d.o.o.

Ruđera Boškovića 6, Split
Ante Tonković je član uprave