logo

Ankica Lisak

Direktor

CATERING TIM LISAK d.o.o.

Pazinska 30, Zagreb
Ankica Lisak je direktor

LIKO-INTERIJER d.o.o.

Ljubljanica,15b, Zagreb
Ankica Lisak je direktor