logo

Anastazija Oštrić

Direktor

KOTICA d.o.o.

Antuna Stipančića 29, Zagreb
Anastazija Oštrić je direktor