ZRAČNO SNIMANJE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

ZRAČNO SNIMANJE j.d.o.o

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme • osnovano 2014. godine

Kontakt

Sedlo 8
Zagreb

OIB65040128228

MBS080908753

HRK 2018 2019
Prihodi - -
Dobit (neto) - -
Imovina 520 520
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Tomislav Ivanić jedini osnivač j.d.o.o., direktor
HRK 2014 2016 2018 2019
Ukupni prihodi 2,13k - - -
Poslovni prihodi 2,13k - - -
Poslovni rashodi 537 643 - -
Financijski prihodi - - - -
Financijski rashodi - - - -
Ukupni rashodi 537 643 - -
Dobit ili gubitak razdoblja 1,27k -643 - -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,59k -643 - -
Porez na dobit 319 - - -
HRK 2014 2016 2018 2019
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 2,10k 520 520 520
Potraživanja - - - -
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 2,10k 520 520 520
Ukupno aktiva 2,10k 520 520 520