ZLATNA LASTA j.d.o.o. za usluge

ZLATNA LASTA j.d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2014. godine

Kontakt

Markova 4
Galgovo

OIB24696726745

MBS080912028

HRK 2014
Prihodi -
Dobit (neto) -1,04k
Imovina 1
Zaposleni 1
Prosječna plaća 28
HRK 2014
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi 1,04k
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 1,04k
Dobit ili gubitak razdoblja -1,04k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -1,04k
Porez na dobit -
HRK 2014
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 1
Potraživanja -
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 1
Ukupno aktiva 1

Drugi posjetitelji su još tražili...