ZEUS PLUS d.o.o. u stečaju

Djelatnosti privatne zaštite • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ive Tijardovića 3 A
Sisak

OIB27505718791

MBS070105355

2018 2019
Prihodi 92.024 66.476
Dobit (neto) 15.903 −4.858
Imovina 73.179 79.564
Zaposleni 9 5
Prosječna plaća 278 569
2018 2019
Prihodi 693.357 500.864
Dobit (neto) 119.822 −36.604
Imovina 551.368 599.481
Zaposleni 9 5
Prosječna plaća 2.101 4.288

Vlasnici i uprava

Dubravko Sabolić član društva
Mima Vasiljević član društva
Vinko Ljubičić stečajni upravitelj

ZEUS PLUS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 60.153 71.355 92.290 92.024 66.476
Poslovni prihodi 60.020 70.347 91.259 89.406 65.508
Poslovni rashodi 44.494 59.327 92.469 63.554 62.454
Financijski prihodi 132 1.007 1.031 2.617 967
Financijski rashodi 302 1.294 7.203 10.980 8.879
Ukupni rashodi 45.176 60.622 99.672 74.534 71.334
Dobit ili gubitak razdoblja 13.929 8.474 −7.382 15.903 −4.858
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 14.976 10.733 −7.382 17.489 −4.858
Porez na dobit 1.047 2.258 - 1.586 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 15.567 13.547 11.779
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 15.567 13.547 11.779
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21.632 32.720 60.860 59.259 67.453
Potraživanja 20.457 20.467 31.829 17.684 11.603
Financijska imovina - 12.237 28.579 39.537 54.182
Novac u banci i blagajni 1.174 - 14 2.037 1.274
Ukupno aktiva 21.964 33.052 76.759 73.179 79.564
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 453.224 537.628 695.364 693.357 500.864
Poslovni prihodi 452.225 530.034 687.593 673.637 493.571
Poslovni rashodi 335.245 447.005 696.711 478.850 470.562
Financijski prihodi 999 7.594 7.771 19.720 7.293
Financijski rashodi 2.282 9.753 54.274 82.730 66.906
Ukupni rashodi 340.382 456.758 750.985 561.580 537.468
Dobit ili gubitak razdoblja 104.950 63.850 −55.621 119.822 −36.604
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 112.842 80.870 −55.621 131.777 −36.604
Porez na dobit 7.892 17.020 - 11.955 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 117.291 102.077 88.751
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 117.291 102.077 88.751
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 162.988 246.531 458.554 446.489 508.230
Potraživanja 154.140 154.212 239.820 133.243 87.428
Financijska imovina - 92.204 215.331 297.894 408.241
Novac u banci i blagajni 8.848 - 110 15.352 9.602
Ukupno aktiva 165.488 249.031 578.345 551.368 599.481

ZEUS PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za privatnu zaštitu i usluge u stečaju Sisak