Zavod za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova dioničko društvo

Zavod za fotogrametriju, d.d.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 1974. godine

Kontakt

Borongajska Cesta 71
Zagreb

☎ +385 1 2362 500

 

OIB76638884750

MBS080024580

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 17,3M 7,10M
Dobit (neto) 167,5k -3,85M
Imovina 16,7M 17,2M
Zaposleni 53 53
Prosječna plaća 5,93k 6,24k

Vlasnici i uprava

Goran Lipovšćak predsjednik nadzornog odbora
Robert Klojčnik zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Matija Furman član nadzornog odbora
Filip Pavelić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 10,0M 12,8M 14,0M 17,3M 7,10M
Poslovni prihodi 9,99M 12,8M 14,0M 17,3M 7,10M
Poslovni rashodi 9,34M 12,2M 13,6M 16,9M 10,5M
Financijski prihodi 4,56k 1,74k 30,5k 240 82
Financijski rashodi 409,5k 57,5k 45,8k 39,6k 35,9k
Ukupni rashodi 9,75M 12,2M 13,7M 16,9M 10,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 249,4k 597,8k 334,9k 167,5k -3,85M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 249,4k 597,8k 334,9k 413,3k -3,46M
Porez na dobit - - - 245,7k 389,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 11,0M 11,0M 10,7M 10,3M 13,2M
Nematerijalna imovina 19,2k 58,3k 65,7k 54,5k 50,9k
Materijalna imovina 9,66M 9,69M 9,46M 9,21M 12,5M
Financijska imovina 700,2k 646,5k 614,6k 647,4k 608,9k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,93M 6,04M 7,38M 5,58M 3,88M
Potraživanja 3,79M 5,62M 5,58M 2,61M 963,5k
Financijska imovina - - - 8,00k -
Novac u banci i blagajni 1,07M 371,4k 1,74M 2,67M 2,70M
Ukupno aktiva 17,1M 17,3M 18,2M 16,7M 17,2M