ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora • osnovano 1991. godine

Kontakt

Ulica grada Vukovara 41
Zagreb

☎ +385 1 6420 000

 

OIB85584865987

MBS080042653

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1.936,4M 1.873,6M
Dobit (neto) -230,3M -481,4M
Imovina 11.962,4M 10.975,5M
Zaposleni 5,08k 5,24k
Prosječna plaća 8,88k 8,62k

Vlasnici i uprava

Suzana Brenko predsjednik nadzornog odbora
Ratko Bajakić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Topić član nadzornog odbora
Grad Zagreb jedini osnivač d.o.o
Ivan Novaković predsjednik uprave
Boris Sesar osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, član uprave
Božena Cvitanović osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Damir Grgić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Davor Vić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Filip Jurišić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Igor Rađenović osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Irena Benko osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Jurica Krleža osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Krešimir Milinović osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Marin Rončević osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Roberta Čupić osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Dubravko Karačić član uprave
Matija Subašić-Maras član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3.468,7M 2.092,7M 2.172,8M 1.936,4M 1.873,6M
Poslovni prihodi 3.362,7M 2.004,7M 2.087,7M 1.850,2M 1.804,1M
Poslovni rashodi 3.121,3M 1.761,6M 1.885,6M 2.002,1M 2.156,0M
Financijski prihodi 105,9M 88,0M 85,0M 86,1M 69,5M
Financijski rashodi 292,7M 224,7M 194,1M 205,6M 196,5M
Ukupni rashodi 3.414,0M 1.986,4M 2.079,7M 2.207,8M 2.352,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 55,6M 92,9M 82,9M -230,3M -481,4M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 54,6M 106,3M 93,0M -271,4M -478,9M
Porez na dobit -1,00M 13,3M 10,0M -41,0M 2,50M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 14.554,0M 11.192,7M 11.064,3M 10.832,9M 10.278,0M
Nematerijalna imovina 9,06M 4,81M 16,5M 19,4M 20,9M
Materijalna imovina 10.735,4M 7.072,1M 7.067,7M 6.883,9M 6.739,2M
Financijska imovina 2.836,5M 3.182,5M 3.020,5M 2.929,4M 2.558,9M
Potraživanja 942,2M 917,3M 934,5M 934,1M 895,2M
Kratkotrajna imovina 819,2M 836,0M 1.150,9M 1.108,1M 650,2M
Potraživanja 591,8M 544,3M 596,5M 794,2M 482,3M
Financijska imovina 42,5M 124,5M 214,8M 181,3M 38,5M
Novac u banci i blagajni 46,0M 78,7M 65,9M 29,2M 62,9M
Ukupno aktiva 15.404,8M 12.060,0M 12.241,4M 11.962,4M 10.975,5M