ZAFARANO d.o.o. za trgovinu i usluge

ZAFARANO d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2011. godine

Kontakt

Tupekova ulica 16
Sesvete

☎ +385 99 345 4401

 

OIB72904347823

MBS080762613

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 5,10M 4,97M
Dobit (neto) 105,0k 144,6k
Imovina 2,15M 2,28M
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 3,69k 3,77k

Vlasnici i uprava

Saša Žafaranić jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,88M 3,57M 4,96M 5,10M 4,97M
Poslovni prihodi 1,88M 3,57M 4,96M 5,10M 4,97M
Poslovni rashodi 1,79M 3,44M 4,81M 4,95M 4,77M
Financijski prihodi 172 1,73k 7 4,31k 467
Financijski rashodi 32,6k 68,0k 75,7k 39,0k 36,6k
Ukupni rashodi 1,82M 3,50M 4,89M 4,99M 4,81M
Dobit ili gubitak razdoblja 58,3k 53,1k 60,6k 105,0k 144,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 66,4k 65,2k 74,4k 113,8k 161,0k
Porez na dobit 8,12k 12,1k 13,8k 8,74k 16,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,06M 965,9k 842,5k 549,6k 485,8k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,06M 965,9k 842,5k 549,6k 485,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,05M 1,15M 1,69M 1,61M 1,79M
Potraživanja 139,1k 150,9k 33,6k 40,0k 123,7k
Financijska imovina 45,0k - - - 17,0k
Novac u banci i blagajni 2,28k 288,1k 64,4k 48,9k 7,62k
Ukupno aktiva 2,12M 2,12M 2,53M 2,15M 2,28M