Zadruga SALIĆ

Mješovita proizvodnja • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Velika Cerna 75
Cerna

☎ +385 97 782 7097

 

OIB37479324115

MBS030086348

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.312.280 1.285.573
Dobit (neto) 39.178 36.186
Imovina 3.104.046 2.967.591
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 765 832
2021 2022
Prihodi 9.887.377 9.686.154
Dobit (neto) 295.191 272.644
Imovina 23.387.438 22.359.315
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 5.769 6.270

Vlasnici i uprava

Ilija Salić upravitelj zadruge

Zadruga SALIĆ GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 693.966 680.967 725.555 1.312.280 1.285.573
Poslovni prihodi 693.966 642.083 636.899 924.505 976.094
Poslovni rashodi 595.414 569.856 600.845 1.209.134 1.176.393
Financijski prihodi - 38.884 88.656 387.775 309.479
Financijski rashodi 71.077 89.652 96.501 63.967 65.041
Ukupni rashodi 666.491 659.509 697.347 1.273.101 1.241.434
Dobit ili gubitak razdoblja 22.529 15.931 24.795 39.178 36.186
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 27.475 21.458 28.208 39.178 44.139
Porez na dobit 4.945 5.526 3.412 - 7.953
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 708.822 2.299.341 2.924.611 2.744.478 2.585.321
Nematerijalna imovina 4.791 - - - -
Materijalna imovina 704.031 2.299.341 2.924.611 2.744.478 2.585.321
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 207.444 198.285 324.910 359.568 325.209
Potraživanja 38.784 50.329 59.658 60.139 75.281
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 31.227 119 59.380 37.652 3.345
Ukupno aktiva 916.267 2.497.627 3.268.474 3.104.046 2.967.591
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.228.692 5.130.749 5.466.701 9.887.377 9.686.154
Poslovni prihodi 5.228.692 4.837.775 4.798.719 6.965.686 7.354.383
Poslovni rashodi 4.486.151 4.293.583 4.527.069 9.110.221 8.863.535
Financijski prihodi - 292.974 667.982 2.921.691 2.331.771
Financijski rashodi 535.530 675.488 727.094 481.965 490.053
Ukupni rashodi 5.021.681 4.969.071 5.254.163 9.592.186 9.353.588
Dobit ili gubitak razdoblja 169.749 120.036 186.823 295.191 272.644
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 207.011 161.678 212.538 295.191 332.566
Porez na dobit 37.262 41.642 25.715 - 59.922
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.340.626 17.324.392 22.035.484 20.678.272 19.479.105
Nematerijalna imovina 36.104 - - - -
Materijalna imovina 5.304.522 17.324.392 22.035.484 20.678.272 19.479.105
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.562.989 1.493.979 2.448.037 2.709.167 2.450.292
Potraživanja 292.225 379.205 449.499 453.121 567.208
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 235.280 904 447.404 283.696 25.206
Ukupno aktiva 6.903.615 18.818.372 24.626.324 23.387.438 22.359.315

Proizvodno uslužna zadruga SALIĆ Cerna