ZADARSKA PIVOVARA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju u stečaju

ZADARSKA PIVOVARA d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine

Kontakt

Široka ulica 9
Zadar

☎ +385 99 448 3812

 

OIB85898252373

MBS020006958

HRK 2020 2021
Prihodi 2,26M -
Dobit (neto) -1,21M -
Imovina 4,38M 4,30M
Zaposleni 14 -
Prosječna plaća 1,76k -

Vlasnici i uprava

Branko Bungur jedini član d.o.o
Snježana Drenški stečajni upravitelj
HRK 2016 2017 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 331,9k 2,34M 2,14M 2,26M -
Poslovni prihodi 331,9k 2,34M 2,10M 2,09M -
Poslovni rashodi 1,63M 2,75M 3,57M 3,44M -
Financijski prihodi - - 33,2k 176,3k -
Financijski rashodi - - 113,4k 37,0k -
Ukupni rashodi 1,63M 2,75M 3,69M 3,48M -
Dobit ili gubitak razdoblja -1,30M -414,4k -1,54M -1,21M -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -1,30M -414,4k -1,54M -1,21M -
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2017 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 23,4k 285,3k 929,3k 682,8k 682,8k
Nematerijalna imovina 23,4k - 7,74k - -
Materijalna imovina - 285,3k 745,5k 506,8k 506,8k
Financijska imovina - - 176,0k 176,0k 40,0k
Potraživanja - - - - 136,0k
Kratkotrajna imovina 446,0k 1,10M 3,03M 3,70M 3,62M
Potraživanja 371,4k 549,9k 2,63M 3,65M 3,43M
Financijska imovina 50,5k 537,2k 45,5k 45,5k 145,2k
Novac u banci i blagajni 24,0k 18,2k - - 40,5k
Ukupno aktiva 469,5k 1,39M 3,96M 4,38M 4,30M