ZADARSKA PIVOVARA d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Široka ulica 9
Zadar

☎ +385 1 3906 108

 

OIB85898252373

MBS020006958

2021 2022
Prihodi - 0
Dobit (neto) - −5.877
Imovina 571.664 560.482
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 4
Dobit (neto) - −44.282
Imovina 4.307.209 4.222.959
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Branko Bungur jedini član d.o.o
Snježana Drenški stečajni upravitelj

ZADARSKA PIVOVARA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 310.754 284.352 301.100 - 0
Poslovni prihodi 310.754 279.942 277.698 - -
Poslovni rashodi 365.759 474.836 457.874 - 5.877
Financijski prihodi - 4.409 23.401 - 0
Financijski rashodi - 15.056 4.911 - -
Ukupni rashodi 365.759 489.893 462.785 - 5.877
Dobit ili gubitak razdoblja −55.004 −205.540 −161.685 - −5.877
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −55.004 −205.540 −161.685 - −5.877
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 37.875 123.343 90.633 90.633 85.324
Nematerijalna imovina - 1.027 - - -
Materijalna imovina 37.875 98.947 67.265 67.265 67.265
Financijska imovina - 23.368 23.368 5.308 -
Potraživanja - - - 18.059 18.059
Kratkotrajna imovina 146.725 403.251 491.396 481.031 475.158
Potraživanja 72.991 350.169 485.355 456.377 450.504
Financijska imovina 71.306 6.040 6.040 19.276 19.276
Novac u banci i blagajni 2.426 - - 5.376 5.376
Ukupno aktiva 184.600 526.594 582.029 571.664 560.482
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.341.382 2.142.451 2.268.639 - 4
Poslovni prihodi 2.341.382 2.109.226 2.092.321 - -
Poslovni rashodi 2.755.812 3.577.658 3.449.859 - 44.286
Financijski prihodi - 33.225 176.318 - 4
Financijski rashodi - 113.441 37.002 - -
Ukupni rashodi 2.755.812 3.691.099 3.486.861 - 44.286
Dobit ili gubitak razdoblja −414.430 −1.548.648 −1.218.222 - −44.282
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −414.430 −1.548.648 −1.218.222 - −44.282
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 285.372 929.328 682.879 682.879 642.879
Nematerijalna imovina - 7.740 - - -
Materijalna imovina 285.372 745.519 506.810 506.810 506.810
Financijska imovina - 176.069 176.069 40.000 -
Potraživanja - - - 136.069 136.069
Kratkotrajna imovina 1.105.502 3.038.302 3.702.424 3.624.330 3.580.080
Potraživanja 549.958 2.638.349 3.656.913 3.438.576 3.394.326
Financijska imovina 537.259 45.511 45.511 145.242 145.242
Novac u banci i blagajni 18.285 - - 40.512 40.512
Ukupno aktiva 1.390.874 3.967.630 4.385.303 4.307.209 4.222.959

ZADARSKA PIVOVARA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju u stečaju Zadar