YOUNG LIVING d.o.o. za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu i usluge

YOUNG LIVING d.o.o.

Proizvodnja eteričnih ulja • osnovano 2015. godine

Kontakt

Kninska ulica 7
Dugopolje

☎ +385 21 543 952

 

OIB36293863006

MBS080949552

HRK 2020 2021
Prihodi 11,0M 6,39M
Dobit (neto) 5,20M 808,2k
Imovina 63,8M 64,7M
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 21,0k 26,5k

Vlasnici i uprava

YL HOLDINGS jedini osnivač d.o.o
Meri Reić prokurist
Mary Billeter Young član uprave
Melissa Dalton Bishop član uprave
Zoran Mustić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 12,6M 5,11M 5,53M 11,0M 6,39M
Poslovni prihodi 4,65M 5,11M 5,53M 5,62M 6,39M
Poslovni rashodi 8,94M 5,73M 6,17M 5,88M 5,58M
Financijski prihodi 8,00M 2,64k 724 5,46M 24
Financijski rashodi 21,9k 2,13M 1,90M 311 2,30k
Ukupni rashodi 8,97M 7,86M 8,08M 5,88M 5,58M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,69M -2,74M -2,54M 5,20M 808,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,69M -2,74M -2,54M 5,20M 808,2k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 61,9M 60,5M 59,0M 58,5M 58,1M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 61,9M 60,5M 59,0M 58,5M 58,1M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,46M 4,00M 4,51M 5,06M 6,57M
Potraživanja 189,3k 2,60M 2,84M 1,80M 2,03M
Financijska imovina 656 656 656 656 656
Novac u banci i blagajni 1,19M 371,4k 984,1k 2,64M 3,92M
Ukupno aktiva 64,4M 64,6M 63,6M 63,8M 64,7M