YELLOW APPLE d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2015. godine

Kontakt

OBALA HRV. PREPORODA 6
Split

☎ +385 91 615 5543

 

OIB09606571062

MBS060335213

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 14,8M 29,9M
Dobit (neto) 1,00M 4,54M
Imovina 20,4M 24,8M
Zaposleni 50 47
Prosječna plaća 2,66k 4,87k
2020 2021
Prihodi 1,96M 3,97M
Dobit (neto) 133,2k 603,8k
Imovina 2,71M 3,29M
Zaposleni 50 47
Prosječna plaća 353 646

Vlasnici i uprava

Denis Jušić jedini član d.o.o, član uprave
Mišo Vugdelija član društva
Ivo Prkić prokurist

YELLOW APPLE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 13,2M 19,3M 26,3M 14,8M 29,9M
Poslovni prihodi 13,2M 19,3M 26,3M 14,8M 29,9M
Poslovni rashodi 11,5M 18,1M 25,0M 13,2M 24,1M
Financijski prihodi - 70 2,08k 835 5,50k
Financijski rashodi 47,5k 32,4k 266,2k 433,9k 268,9k
Ukupni rashodi 11,5M 18,2M 25,3M 13,7M 24,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,36M 841,8k 781,4k 1,00M 4,54M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,68M 1,13M 1,01M 1,11M 5,54M
Porez na dobit 314,7k 296,5k 232,0k 108,4k 998,6k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,67M 10,0M 15,4M 17,9M 17,3M
Nematerijalna imovina 515,1k 7,03M 6,56M 5,39M 4,91M
Materijalna imovina 1,15M 3,02M 8,06M 11,7M 11,7M
Financijska imovina - - 27,3k 27,3k 27,3k
Potraživanja - - 743,8k 743,8k 743,8k
Kratkotrajna imovina 1,46M 4,43M 3,08M 2,43M 7,34M
Potraživanja 82,2k 600,6k 1,27M 916,7k 3,43M
Financijska imovina 284,5k 1,58M 307,2k 416,8k -
Novac u banci i blagajni 568,4k 795,1k 9,13k 6,13k 1,78M
Ukupno aktiva 3,13M 14,4M 18,7M 20,4M 24,8M

YELLOW APPLE d.o.o. za usluge Split