WÜRTH d.o.o. izvoz-uvoz i trgovinu

WÜRTH d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1990. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 4,35M 6,48M
Dobit (neto) 2,25M 4,69M
Imovina 4,39M 6,57M
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 8,63k 8,65k

Vlasnici i uprava

Danijel Kvaternik član društva
Igor Martinić član društva, direktor
Iris Piragić član društva
Jana Würth član društva
Nikola Würth član društva, prokurist
Nitokris Rešić član društva
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,54M 4,21M 5,72M 4,35M 6,48M
Poslovni prihodi 5,52M 4,18M 5,72M 4,31M 6,48M
Poslovni rashodi 2,51M 2,72M 1,86M 1,71M 1,18M
Financijski prihodi 22,3k 33,8k - 41,6k -
Financijski rashodi 71,1k 109,9k 102,6k 82,7k 83,6k
Ukupni rashodi 2,58M 2,83M 1,96M 1,79M 1,26M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,41M 1,11M 3,06M 2,25M 4,69M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,96M 1,38M 3,75M 2,56M 5,21M
Porez na dobit 551,4k 272,8k 688,0k 310,6k 520,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 763,1k 604,1k 577,4k 573,2k 575,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 695,2k 604,1k 577,4k 573,2k 575,4k
Financijska imovina 67,9k - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,92M 3,14M 4,74M 3,79M 5,98M
Potraživanja 1,16M 2,60M 4,04M 1,96M 3,04M
Financijska imovina 287,4k - - - -
Novac u banci i blagajni 467,6k 548,2k 695,0k 1,83M 2,93M
Ukupno aktiva 3,29M 3,80M 5,36M 4,39M 6,57M