WERNER METAL-EXPORT IMPORT d.o.o. za proizvodnju i preradu obojenih metala, unutarnju i vanjsku trgovinu

WERNER METAL-EXPORT IMPORT d.o.o.

Proizvodnja olova, cinka i kositra • osnovano 1990. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 5,37M 5,72M
Dobit (neto) 107,6k 320,0k
Imovina 4,19M 4,42M
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 9,93k 12,1k

Vlasnici i uprava

Brigita Werner Čović član društva, direktor
Ljiljana Werner-Pavlic član društva, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,14M 5,93M 6,10M 5,37M 5,72M
Poslovni prihodi 6,14M 5,93M 6,09M 5,37M 5,72M
Poslovni rashodi 5,95M 5,45M 5,73M 5,25M 5,36M
Financijski prihodi 104 2,10k 11,3k 1,65k 3,29k
Financijski rashodi 31,4k - - - -
Ukupni rashodi 5,99M 5,45M 5,73M 5,25M 5,36M
Dobit ili gubitak razdoblja 123,9k 398,2k 304,9k 107,6k 320,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 151,8k 487,1k 374,0k 122,3k 355,7k
Porez na dobit 27,8k 88,8k 69,1k 14,7k 35,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 13,8k 9,53k 9,53k 9,53k 9,53k
Nematerijalna imovina 4,19k - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 9,63k 9,53k 9,53k 9,53k 9,53k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,65M 4,77M 4,49M 4,18M 4,41M
Potraživanja 1,99M 2,06M 1,77M 1,39M 1,63M
Financijska imovina 19,2k 24,2k - - -
Novac u banci i blagajni 1,58M 1,86M 1,87M 2,11M 1,77M
Ukupno aktiva 4,66M 4,78M 4,50M 4,19M 4,42M

Drugi posjetitelji su još tražili...