WELTPLAST, d.o.o.

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 7.178.095 9.039.603
Dobit (neto) 13.206 3.862
Imovina 3.667.357 3.061.347
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 704 878
2021 2022
Prihodi 54.083.364 68.108.889
Dobit (neto) 99.501 29.105
Imovina 27.631.704 23.065.722
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 5.311 6.619

Vlasnici i uprava

WELTPLAST, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.132.281 5.708.866 6.485.704 7.178.095 9.039.603
Poslovni prihodi 4.111.427 5.698.459 6.469.924 7.161.954 9.024.583
Poslovni rashodi 4.111.530 5.682.873 6.413.468 7.139.183 8.989.626
Financijski prihodi 20.853 10.407 15.780 16.141 15.019
Financijski rashodi 15.650 24.321 54.367 21.673 44.000
Ukupni rashodi 4.127.180 5.707.194 6.467.836 7.160.856 9.033.626
Dobit ili gubitak razdoblja 3.869 1.019 13.685 13.206 3.862
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.101 1.671 17.868 17.239 5.976
Porez na dobit 1.232 651 4.182 4.033 2.113
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.768 10.530 56.790 51.828 119.930
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 11.456 6.218 52.478 47.515 115.618
Financijska imovina 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.546.463 1.932.225 2.151.466 3.615.528 2.941.416
Potraživanja 1.439.091 1.815.268 2.092.669 3.582.832 2.803.832
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 14.634 67.938 14.011 2.159 54.793
Ukupno aktiva 1.562.232 1.942.756 2.208.257 3.667.357 3.061.347
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 31.134.678 43.013.456 48.866.544 54.083.364 68.108.889
Poslovni prihodi 30.977.554 42.935.044 48.747.648 53.961.748 67.995.725
Poslovni rashodi 30.978.324 42.817.612 48.322.280 53.790.176 67.732.341
Financijski prihodi 157.124 78.413 118.897 121.616 113.164
Financijski rashodi 117.915 183.248 409.631 163.299 331.521
Ukupni rashodi 31.096.240 43.000.860 48.731.912 53.953.472 68.063.862
Dobit ili gubitak razdoblja 29.154 7.685 103.116 99.501 29.105
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 38.438 12.596 134.631 129.892 45.027
Porez na dobit 9.284 4.911 31.515 30.391 15.922
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 118.811 79.343 427.889 390.502 903.617
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 86.318 46.850 395.396 358.009 871.124
Financijska imovina 32.493 32.493 32.493 32.493 32.493
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.651.833 14.558.355 16.210.228 27.241.202 22.162.105
Potraživanja 10.842.833 13.677.137 15.767.217 26.994.852 21.125.475
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 110.263 511.883 105.571 16.272 412.842
Ukupno aktiva 11.770.644 14.637.698 16.638.117 27.631.704 23.065.722

WELTPLAST, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Velika Gorica